Do najbliższej edycji zostało:

Trzeci
Warszawski
hackathon

7 XII 2024
WEiTI Politechniki Warszawskiej

Organizatorzy

 

Współorganizatorzy

Jak wyglądała druga edycja wydarzenia?

NA CZYM POLEGA HACKATHON

Zadaniem będzie przygotowanie projektu w oparciu o platformę Arduino, odpowiadającego na zadany temat, a następnie zaprezentowanie jury w ciągu 10 min przygotowanego projektu.

Gdzie?

Politechnika Warszawska

Zespół

2-4 osób

Co należy przygotować?

projekt na udostępnionej przez organizatorów platformie ARDUINO

prezentację/opis w jaki sposób można wykorzystać projekt

Kto może wziąć udział?

Uczniowie klas 8 SP oraz szkół średnich

Studenci studiów I i II stopnia

Projekt ARDUINO będzie pełnił funkcję pomocniczą w wizualizacji proponowanego przez zespół pomysłu. Jury oceni 10 min prezentację pod kątem najciekawszego pomysłu: innowacyjność, zgodność z tematem, poziom techniczny, jakość, prezentacja pomysłu.

Ocena projektów odbędzie się w dwóch kategoriach uczestników:

a. Kategoria I – uczniowie klas 8 SP oraz szkół średnich

b. Kategoria II – studenci studiów I i II stopnia

W ramach obrad komisji oceniającej wyłaniani są laureaci konkursu zdobywający odpowiednio pierwsze, drugie, trzecie miejsce w danej kategorii uczestników. Miejsca te otrzymają nagrody.

Drodzy uczniowe szkół średnich oraz studenci! Przed nami II edycja Warszawskiego Hackathonu.

Hackathon to wydarzenie projektowe, składające się z kilku intensywnych sesji. Sesji trwających od kilku do kilkudziesięciu godzin, podczas których rozwiązywane są problemy przy użyciu technik programowania i dostępnego sprzętu elektronicznego. Poza kreatywnością, umiejętnością pracy zespołowej najważniejszy w hackathonie jest czas potrzebny na wymyślenie koncepcji projektu oraz zbudowanie prototypu. Czas jest również motywem przewodnim tego konkursu. W naszym hackathonie do realizacji projektów wybraliśmy narzędzia inżynierii Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy to sieć czujników, elementów wykonawczych i układów sterowania, które są ze sobą połączone poprzez Internet lub dedykowaną sieć teleinformatyczną. Urządzenia Internetu Rzeczy muszą komunikować się między sobą oraz muszą posiadać umiejętności do pozyskiwania, kontrolowania i przetwarzania danych oraz powinny mieć możliwość podejmowania prostych decyzji. Takie funkcjonalności pozwalają na budowanie systemów realizujących bardzo zaawansowane zadania i, co najważniejsze, w sposób autonomiczny czyli bez bezpośredniej ingerencji człowieka.

Czy warto brać udział w hackathonie?
Warto zacytować tu słowa uczestników jednego z ostatnio organizowanego hackathonu: „Podczas pracy mieliśmy wzloty i upadki, ale przebrnęliśmy przez nieporozumienia. Hackathon uczył nas jak zachować spokój, słuchać innych i ich inspirować, a nie tylko trzymać się własnych pomysłów”.

Najważniejsza jest pasja i praca zespołowa.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II edycji Warszawskiego Hackathonu.

Prodziekan ds. Ogólnych
dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. Uczelni

TEMAT EDYCJI 2023

Młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do wymiany pomysłów oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych. Celem jest rozwijanie kompetencji przyszłości oraz rozwiązywanie problemów wielkich metropolii.

Wyniki II Edycja - Grudzień 2023

Uczniowie klas 8 SP oraz szkół średnich

 Miejsce III

Drużyna nr 5

Projekt: Automatyczna szafa na ubrania

Miejsce II

Drużyna nr 12

Projekt: Optymalizacja drogi do sklepu

Miejsce I

Drużyna nr 4

Projekt: IMMOBOX Automatyczna blokada roweru

Studenci I i II stopnia

Miejsce III

Drużyna nr 30

Projekt: Productivity cube – zarządzanie czasem odpoczynku

Miejsce II

Drużyna nr 28

Projekt: Wsparcie zarządzania obowiązkami domowymi

Miejsce I

Drużyna nr 29

Projekt: Aplikacja, opaska oraz zestaw czujników do doboru oświetlenia odpowiedniego do pory dnia

Drużyna nr 26

Projekt: Automatyczny zraszacz

KRYTERIA OCENY

1
Innowacyjność/pomysł
2
Zgodność rozwiązania z tematem konkursu
3
Poziom techniczny rozwiązania
4
Jakość wykonania prototypu
5
Prezentacja

Wspierają nas